Terapeuci, którym ufasz

Nasz zespół tworzą wyłącznie zweryfikowani i wykwalifikowani specjaliści.
Znajdź tę osobę, która pomoże Ci postawić pierwszy krok ku zmianie.

Brak terapeutów spełniających zadane przez Ciebie kryteria. Spróbuj przefiltrować ponownie przy użyciu innych kryteriów.

psychoterapeutka, psycholożka


Weronika Bieńkowska-Kostrzewa

  • prowadzi psychoterapię dorosłych i rodzin;
  • zajmuje się diagnozą psychologiczną problemów emocjonalnych oraz chorób psychicznych;
  • pomaga w osiągnięciu satysfakcjonujących relacji społecznych, zawodowych i osobistych, prowadzi psychoterapię osób z problemami emocjonalnymi, lękowymi, obniżonego nastroju oraz z problemami w zakresie osobowości; – pracuje w nurcie integrującym szkoły psychoterapeutyczne oparte na wglądzie i relacji;
  • proces terapeutyczny swoich klientów poddaje superwizji;
  • ukończyła szkołę psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Podyplomowe Studia Psychologiczno-Pedagogicznej Pomocy Rodzinie i Dziecku na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne szkolenia w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej;
  • wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyła podczas pracy w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalu psychiatrycznym oraz w prywatnej praktyce.
Obszary pomocy
bliscy osób LGBTQbliscy osób z problemami psychicznymiciąża, psychologiczna pomoc okołoporodowadoświadczenia straty i żałobykryzysy życioweLGBTQniepełnosprawność, radzenie sobie z chorobąproblemy ze złością, agresjąrozwój osobistytrudności adaptacyjnetrudności w relacjach, napięcia i konfliktyw trakcie rozwodu / kryzys w związkuw trakcie zmiany pracyzaburzenia lękowezaburzenia nastrojuzaburzenia osobowościzaburzenia psychosomatycznezaburzenia psychotyczne, np. schizofreniazaburzenia związane ze stresemzagrożenie samobójstwem (zachowania presuicydalne i suicydalne)
Nurt
  • integracyjny
Rodzaj aktywności
  • terapia indywidualna