O nas

Misją Terappo

jest oferowanie profesjonalnej, dostępnej cenowo, pomocy dla pacjentów, bez względu na miejsce zamieszkania i użytecznego narzędzia dla terapeutów. W tym również dostępu do profesjonalnej superwizji, szkoleń i terapii własnej.

Chcemy zmieniać

postrzeganie terapii, umożliwić osobom potrzebującymi pomocy szybki dostęp do wykwalifikowanych i sprawdzonych specjalistów oraz zadbać o adekwatne dopasowanie obszaru kompetencji specjalisty do problemu konkretnej osoby.

Naszym celem

jest jak najszybsze udzielnie pomocy zainteresowanym uzyskaniem wsparcia przez osobę o kompetencjach najlepiej odpowiadających zgłaszanemu obszarowi problemowemu.

W sposób szczególny zależy nam na dbaniu o dobrostan psychiczny grupom zagrożonym wykluczeniem, mniejszościom, osobom niepełnosprawnym, uchodźcom

Z Terappo współpracują tylko wykwalifikowani i sprawdzeni specjaliści

Możecie skorzystać z pomocy najlepiej wykwalifikowanych psychologów, psychoterapeutów i seksuologów z naszego zespołu zarówno w formie konsultacji, terapii indywidualnej, grupowej oraz z diagnostyki psychologicznej. Opiniujemy także osoby transpłciowe w procesie korekty płci.

Psychoterapeuci zaś mogą skorzystać z superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów.

Założeniem naszego projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego pracę psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, którzy pracują zarówno stacjonarnie, jak i online lub w trybie hybrydowym.

Wszyscy specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego współpracujący z Terappo przeszli szczegółową weryfikację posiadanych kwalifikacji. Psycholodzy posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze wsparcia, którym się zajmują. Psychoterapeuci muszą okazać się szkoleniem z psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W przypadku psychoterapeutów z zagranicy, wymagane jest szkolenie akredytowane przez odpowiednie w danym kraju towarzystwo psychiatryczne lub psychologiczne. Natomiast współpracujący z nami seksuolodzy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz ukończoną specjalizację z zakresu seksuologii.

Start Up

Terappo jest startupem.

Dotychczas zakwalifikowaliśmy się do procesu inkubacji platformy Unicorn Hub i po wielomiesięcznej współpracy z ekspertami z różnych dziedzin uzyskaliśmy rekomendację dalszego rozwijania naszego projektu.

Udział w Konferencjach Naukowych

Projekt eerappo został również zakwalifikowany do wielu publicznych wystąpień w ramach Konferencji Psychoterapeutycznych m.in dwukrotnie na Trójkonfrencjach i V Konferencji Superwiorów,

Tematy naszego produktu i jego założeń spotkał się z pozytywnym zainteresowaniem podczas trójkonferencji, w której co roku goszczą największe autorytety z dziedziny psychiatrii, psychologii i psychoterapii członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP.

Explainer

Co nas wyróżnia?

  • Terappo jest oddolną inicjatywą środowiska psychologów i psychoterapeutów.
  • Pracujemy rzetelnie, zgodnie z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi, skupiamy środowisko sprawdzonych / weryfikowanych specjalistów, oferując im rozwój, a przede wszystkim zapewniając pacjentom komplementarną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Pracujemy hybrydowo, organizując pomoc indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci / młodzieży.
  • Nasze grupy online są w dużym stopniu homogeniczne i określone w czasie — ich sposób tworzenia odpowiada na zapotrzebowanie rynku zweryfikowane podczas prac badawczo-rozwojowych, a jej skuteczność potwierdzają liczne badania.
  • Dodatkowo psychoterapia grupowa jest dużo przystępniejszą cenowo forma pomocy psychoterapeutycznej niż terapia indywidualna. Nasza terapia grupowa sprawia, że nie czujesz się sam/a ze swoimi problemami. Uzyskujesz wsparcie najlepiej dopasowane do potrzeb swoich lub swojego dziecka.
  • Dzięki najlepiej dopasowanemu specjaliście do obszaru problemów lub celu terapii, osoby zgłaszające się do Terappo dużo szybciej osiągają stabilność emocjonalną.

Dlaczego Terappo?

  • Wobec wzrastającego zapotrzebowania na usługi w zakresie zdrowia psychicznego, umożliwiamy, dzięki funkcji tzw. „wolne okienko”, zwiększony dostęp do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego (krótszy czas oczekiwania na udzielenie pomocy).
  • Zapewniamy weryfikację specjalistów.
  • Działamy na rzecz zabezpieczenia danych, tak praca online była możliwa dla wszystkich potrzebujących pomocy.

Pomysłodawcy

Agnieszka Rynowiecka

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również kierunek socjologii i pedagogiki. Ceryfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne psychoterapeutka z 15-letnim doświadczeniem w branży, współtworząca 4 zespoły psychoterapeutyczne. Aktualnie superwizor–aplikant. Doświadczona diagnostka i koordynatorka. Posiada doświadczenie w zakresie udzielania usług psychoterapeutycznych i psychologicznych i weryfikacji i rekrutacji do zespołów.

Na przestrzeni kilkunastu lat koordynowała pracą kilkuset studentów, wolontariuszy, specjalistów zarówno w procesie diagnozy, jak i różnych oddziaływań terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię oraz superwizje zespołów psychoterapeutycznych w gabinecie i on-line. Jest pomysłodawczynią Terappo. Pomysł ten jest poparty jej własnymi obserwacjami potrzeb osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego. Autorka artykułów i wywiadów. Chętnie zapraszana do wypowiedzi w prasie, radio i TV.

 

Łukasz Wiater

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „prawo”. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obsługi prawnej instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego, zdobyte podczas wykonywania obowiązków eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej podczas ponad 120 wizytacji związanych z oceną jakości kształcenia oraz w doradztwie prawnym i szkoleniach świadczonych w tym zakresie. Doradza również zamawiającym w postępowaniach kontrolnych. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Od ok. 15 lat, także prawnie, wspiera środowisko psychologów, psychoterapeutów, pracujących prywatnie, jak i praktykujących w ramach państwowego systemu powszechnej opieki zdrowotnej, tworzy umowy dla prywatnych gabinetów psychoterapeutycznych i psychologicznych. Posiada doświadczenie zarówno w przygotowywaniu dokumentów, regulaminów, umów, jak również w reprezentowaniu podmiotów gospodarczy oraz szkół i uczelni przed organami administracji państwowej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Najwyższym. Wspólnik w Pro Academia Małecka Wiater sp. jawna.