Terapeuci, którym ufasz

Nasz zespół tworzą wyłącznie zweryfikowani i wykwalifikowani specjaliści.
Znajdź tę osobę, która pomoże Ci postawić pierwszy krok ku zmianie.

Brak terapeutów spełniających zadane przez Ciebie kryteria. Spróbuj przefiltrować ponownie przy użyciu innych kryteriów.

psycholog, psychoterapeutka


Beata Piotrowska

Psycholog, psychoterapeutka

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. oraz
parami.

Wykształcenie:

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego a
kompetencje psychoterapeuty podczas czteroletniego szkolenia organizowanego przez Wrocławską
Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii spełniającą kryteria certyfikacyjne
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tegoroczna absolwentka szkolenia dla zaawansowanych
Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i medyczna dla osób transpłciowych i niebinarnych”
organizowanego przez Terappo.

Nurt:

Metody swojej pracy opiera na nurcie integratywnym, łącząc ze sobą techniki rożnych szkół
psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-
behawioralnej oraz Gestalt.

Staż:

Swój staż zawodowy zdobywała w prywatnych gabinetach na terenie Warszawy, w Instytutcie
Psychiatrii i Neurologii – w Klinice Chorób Afektywnych oraz w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości
i Odżywiania. Jej praktyka obejmuje wolontariat w Kryzysowym Telefonie Zaufania, prowadzony
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pracę w
ośrodkach wsparcia dla: osób dorosłych (w tym seniorów) doświadczających kryzysów psychicznych,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z młodzieżą i dorosłymi ze spektrum autyzmu.

Moje wartości:

Uważa, że praca psychoterapeuty to wartość i przywilej a najważniejsze w niej jest spotkanie z
drugim człowiekiem i budowanie atmosfery zaufania. Dzięki temu pacjent może swobodnie wyrażać
swoje myśli i emocje a terapia jest bardziej efektywna.

Obszary pomocy
bliscy osób LGBTQdoświadczenia straty i żałobykorekta płcikryzysy życioweLGBTQneuroatypowość (ADHD, zespół Aspergera, autyzm)ofiara przemocy, gwałtu, hejtuproblemy wychowawczeproblemy ze złością, agresjąrozwód opiekunów / rodzicówrozwój osobistytranspłciowość, niebinarnośćtrudności adaptacyjnew trakcie rozwodu / kryzys w związkuw trakcie zmiany pracyzaburzenia depresyjnezaburzenia lękowezaburzenia nastrojuzaburzenia psychosomatycznezaburzenia związane ze stresem
Nurt
  • Gestalt
  • integracyjny
  • integratywny
  • poznawczo-behawioralny
Rodzaj terapii
  • terapia indywidualna
  • terapia par
Tryb
  • stacjonarny