Terapeuci, którym ufasz

Nasz zespół tworzą wyłącznie zweryfikowani i wykwalifikowani specjaliści.
Znajdź tę osobę, która pomoże Ci postawić pierwszy krok ku zmianie.

Brak terapeutów spełniających zadane przez Ciebie kryteria. Spróbuj przefiltrować ponownie przy użyciu innych kryteriów.

psychoterapeutka PTP, psycholożka, superwizorka-aplikantka PTP, liderka grupy Balinta


Roma Bajzert

psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka-aplikantka PTP

Wykształcenie:

Studia psychologiczne ukończyłam w 1999 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kurs psychoterapii ukończyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (dwuletnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej).

Aktualnie kończę specjalizację z psychologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi Pracowałam m.in. podczas wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (oddział stacjonarny zaburzeń lękowych i afektywnych oraz oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W 2009 r. w Bydgoszczy uczestniczyłam w tworzeniu Stowarzyszenia ASPI — pomocy osobom z zespołem Asperegra w Bydgoszczy i przez wiele lat. W ramach tego stowarzyszenia prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupową osób ze spektrum, a także grupy wsparcia dla rodzin.

Jestem współzałożycielką Ośrodka Terapii Rodzin przy Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy (działającego w latach 2017–2019) oraz Fundacji NIE-zwykłej dla Rodziny — 2010 r.

Nurt:

Pracuję w podejściu psychodynamicznym (MBT), łącząc tę perspektywę z humanistyczno-egzystencjalnym rozumieniem człowieka.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Nurt
  • psychodynamiczny
Rodzaj aktywności
  • superwizja
Certyfikat
  • tak — certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 735