Wsparcie, na które czekasz

Brak grup spełniających zadane przez Ciebie kryteria. Spróbuj przefiltrować ponownie przy użyciu innych kryteriów.

do 13 lat


Grupa psychoterapeutyczna dla rodziców małych dzieci transpłciowych

Dowiedzenie się o tym, że moje dziecko cierpi na dysforię płci, nie czuje się dobrze w swoim ciele i nie identyfikuje z płcią przypisana przy urodzeniu jest często szokiem. Aby rozpoznać swoje emocje, oswoić je a także zadbać o zdobycie dobrej, pogłębionej wiedzy od najlepszych specjalistów, którzy od lat zajmują się pomaganiem osobom transpłciowym i ich bliskim

Grupa psychoterapeutyczna dla rodziców małych dzieci transpłciowych
Dla kogo?
  • dla mnie
Sytuacja życiowa
bezrobotnybliski osób LGBTQLGBTQniepełnosprawnyofiara przemocy / gwałtuuchodźcaw kryzysie w związkuw kryzysie wiary / wierzącyw procedurze korekty płciw trakcie rozwoduw trakcie zmiany pracyw żałobieze spectrum autyzmu
Obszary pomocy
bliscy osób LGBTQkorekta płciLGBTQproblemy wychowawczetranspłciowość, niebinarność
Rodzaj aktywności
  • terapia grupowa

Poznaj specjalistów prowadzących terapię

Agnieszka Rynowiecka
Agnieszka Rynowiecka

certyfikowana psychoterapeutka SNP PTP, psycholożka, superwizorka-aplikantka

bliscy osób LGBTQbliscy osób z problemami psychicznymiciąża, psychologiczna pomoc okołoporodowadoświadczenia straty i żałobykorekta płcikryzysy życioweLGBTQneuroatypowość (ADHD, zespół Aspergera, autyzm)problemy wychowawczerozwód opiekunów / rodzicówrozwój osobistysamookaleczeniatranspłciowość, niebinarnośćtrudności adaptacyjnetrudności w relacjach, napięcia i konfliktyw trakcie rozwodu / kryzys w związkuw trakcie zmiany pracyzaburzenia lękowezaburzenia nastrojuzaburzenia neuropoznawcze (demencja, otępienie, Alzheimer)zaburzenia osobowościzaburzenia psychosomatycznezaburzenia psychotyczne, np. schizofreniazaburzenia snuzaburzenia związane ze stresemzagrożenie samobójstwem (zachowania presuicydalne i suicydalne)