Wsparcie, na które czekasz

Brak grup spełniających zadane przez Ciebie kryteria. Spróbuj przefiltrować ponownie przy użyciu innych kryteriów.

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością z elementami warsztatu budowania pewności siebie i postaw asertywnych

Pani Magdalena ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także Warsztaty Teatru Forum ”Forum dla Życia” uprawniające do prowadzenia zajęć z użyciem dramy i Teatru Forum organizowane
przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” oraz Szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie.

Odbyła liczne staże m.in. w Poradni Alzheimera Szpitala MSWiA, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Jest autorką programów kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

W pracy terapeutycznej korzysta głównie z nurtu humanistycznego, gestalt i terapii polegającej na relacji, w razie potrzeby korzysta również z zasobów terapii poznawczo –behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Niezastąpionym zasobem Pani Magdaleny jako psychoterapeutki jest jej własne doświadczenie niepełnosprawności.

O sobie mówi: „Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim towarzyszeniem Klientowi w jego drodze ku zmianie i odkrywaniu samego siebie. To moja pasja. Prywatnie interesuję się improwizacją teatralną i taneczną. Uwielbiam gry planszowe, dobrą książkę, kino, kawę i spacery.”

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z niepełnosprawnością z elementami warsztatu budowania pewności siebie i postaw asertywnych
Dla kogo?
  • dla mnie
Sytuacja życiowa
bezrobotnybliski osób LGBTQLGBTQniepełnosprawnyofiara przemocy / gwałtuuchodźcaw kryzysie w związkuw kryzysie wiary / wierzącyw procedurze korekty płciw trakcie rozwoduw trakcie zmiany pracyw żałobieze spectrum autyzmu
Obszary pomocy
kryzysy życioweniepełnosprawność, radzenie sobie z chorobąofiara przemocy, gwałtu, hejtuproblemy ze złością, agresjąPTSD (zespół stresu pourazowego)rozwój osobistytrudności adaptacyjnetrudności w relacjach, napięcia i konfliktyzaburzenia lękowezaburzenia nastroju
Rodzaj aktywności
  • terapia grupowa

Poznaj specjalistów prowadzących terapię

Magdalena Gałaj
Magdalena Gałaj

psychoterapeutka, psycholożka

bliscy osób z problemami psychicznymidoświadczenia straty i żałobykryzysy życioweniepełnosprawność, radzenie sobie z chorobąofiara przemocy, gwałtu, hejtuproblemy ze złością, agresjąPTSD (zespół stresu pourazowego)rozwód opiekunów / rodzicówrozwój osobistytrudności adaptacyjnetrudności w relacjach, napięcia i konfliktyw trakcie rozwodu / kryzys w związkuw trakcie zmiany pracyzaburzenia lękowezaburzenia nastrojuzaburzenia obsesyjno-kompulsywnezaburzenia odżywianiazaburzenia osobowościzaburzenia psychosomatycznezaburzenia związane ze stresemzagrożenie samobójstwem (zachowania presuicydalne i suicydalne)