Blog

V Konferencja Superwizorów w Jaroszewicach k. Wadowic

19 września 2022

V Konferencja Superwizorów w Jaroszewicach k. Wadowic

Na konferencji (odbywającej się w dniach 16–18.09.2022) dwóch superwizorów pracujących w Terappo — Agnieszka RynowieckaKamil Galiński — przedstawiali swoje wystąpienia.

Pan Kamil opowiadał o tym, jak ważna jest superwizja i o różnicach pokoleniowych pacjentów, terapeutów i superwizorów. Wykład był fascynujący i spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem obecnych.

Pani Agnieszka poprowadziła odważny warsztat dla superwizorów, w którym przedstawiała perspektywę i uczucia psychoterapeutów pracujących z osobami LGBTQ. Pomimo kilku transfobicznych głosów, nasza prelegentka nie ustaje w próbie edukowania. Po warsztacie została zaproszona na oddziały psychiatryczne i do kilku ośrodków w całej Polsce do poprowadzenia szkoleń z zakresu transpłciowości. Brawo! Oto chodziło!

Na zdjęciach:

  • slajdy tytułowe wystąpień
  • zdjęcie Agnieszki i Kamila na konferencji
  • dyskusja o psychoterapii dzieci i młodzieży z udziałem dr Lidii Popek, prof. Ireny Namysłowskiej, Maria Marquardt i dr Rafała Antkowiaka